Tūrių matavimai

Žemės tūrių matavimus ir skaičiavimus atliekame:

  • kasant karjerą ar durpyną, norint sužinoti žemės iškasų ar sankasų tūrius

  • norint sukelti ar nukasti žemės sklypo reljefą statybai iki projektinio lygio

  • tiesiant kelius, gatves ar statant pylimus

    Pateikiame tikslius trūkstamos ar perteklinės žemės tūrius.