Kelių, gatvių ir kitų susisiekimo komunikacijų kontroliniai geodeziniai planai

Kelių, gatvių, pėsčiųjų takų ir kitų susisiekimo komunikacijų kontroliniai geodeziniai matavimai yra atliekami nutiesus naują objektą arba jį rekonstravus. Matavimų metu nustatomi jų ilgiai, paklotų dangų plotai, tikrinama visi reikiami fizininiai parametrai, ar laikytasi projekte numaytų sprendinių. Parengiami kontroliniai geodeziniai planai, kurie vėliau bus naudojami šių objektų kadastrinių matavimų byloms parengti, registravimui.