Hidrotechnikos ir kitų inžinerinių statinių kontroliniai geodeziniai planai

Atliekame hidrotechnikos statinių (pylimų, siurblinių, kanalų, polderių, prieplaukų ir kt.) geodezinius matavimus, sudarome išpildomąją dokumentaciją po jų statybos darbų užbaigimo. Taip pat atliekame hidrotehnikos statinių kadastrinius matavimus.