Aerokartografavimas

Kad matavimus atlikti afektyviau, sumažinti laiko sąnaudas, o tuo pačiu ir kaštus, pasitelkiame droną su aukštos raiškos kamera ir pritaikyta programine įranga. Skrydžio metu, dronas su montuota kamera atlieka teritorijos fotografavimą - taip fiksuojami reikalingi duomenys planams sudaryti. Tai ypač aktualu, kai matuojami dideli žemės plotai. Aerokartografavimas taikomas:

- žemės sankasų ir iškasų tūrių skaičiavimui

- topografinių nuotraukų sudarymui

- darbo eigos fiksavimui klojant kelius ir kitus statinius

- žemės paviršiaus 3D modelio sudarymui